SPK-SPL Kurs Programı

SPK / SPL SINAVI NEDİR?
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) sınavlarının genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli, değerleme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir. Kurul tarafından düzenlenen lisanslama sınavları aksine bir karar alınmadıkça her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yapılmaktadır.

SPK LİSANSLAMA SINAVI
11.08.2001 tarih ve 24490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: VIII, No: 34 “sermaye piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca Sermaye piyasası Kurulu tarafından lisanslama sınavları yapılacaktır. Sınavların genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli ve değerleme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir.

Sınav, sermaye piyasasında çalışmak isteyen (Bankalar, Aracı Kurumlar gibi) fakülte mezunlarının girmesi gerekli olan bir sınavdır. Lisan almayanların sermaye piyasasında çalışmaları mümkün değildir. Sınava girmek için mutlaka bir kurumda çalışmak gerekmemektedir. Fakülte mezunları sınava girebilirler. Lisan alanların ilgili kurumlarda iş bulma şansları oldukça artmaktadır. Kurumlar, lisanslama belgesine sahip kişileri aşağıdaki alanlarda istihdam etmektedirler;

a) Hisse senetleri piyasası müşteri temsilcisi,

b) Sabit getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo piyasası müşteri temsilcisi,

c) Yatırım fonları müşteri temsilcisi,

d) Aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubeleri tarafından, Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğ’in 24′üncü maddesi uyarınca Kurulumuza bildirilmesi zorunlu olan acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi ile seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri temsilcisi,

e) Aracı kuruluş şube müdürü,

f) Aracı kurum irtibat bürosu sorumlusu,

g) Aracı kurum müfettişi,

h) Aracı kuruluş takas ve operasyon sorumlusu.

SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir?
Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

SPK Sınavı Temel Düzey Lisanslama Sınavında Derslerden Kaç Adet Soru Sorulmaktadır ve Kaç Oturumda Sınava Girilmektedir?

SPK Sınavı Temel Düzey Lisansı almak için Başarı Notu nedir?
Yukarıdaki 9 dersten sınava girip 100 üzerinden 60 alan ve tüm derslerin ortalaması 70 ise başarılı olursunuz.

SPK Sınavı Temel Düzey Lisanslama Sınavına Kaç Kez Girebilirim. Kaç hakkım var ?
SPK Sınavında başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

Adayın ilk kez girdiği SPK sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi almaya hak kazandığı tarih arasında 2 yıldan fazla bir sürenin geçmiş olması halinde SPK lisans belgesi verilmesi SPK lisansı yenileme eğitimlerine katılarak tamamlama şartına bağlanmıştır.

Adayın ilk kez girdiği SPK sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi almaya hak kazanacağı tarih arasında 4 yıldan fazla bir sürenin geçmemiş olması gerekmektedir.

Aksi halde adayın başarılı olduğu dersler dâhil tüm SPK derslerden yeniden sınava girmesi gerekecektir.

SPK Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir.

SPK Başvuru İşlemleri

Sınavlara ilk kez başvuruda bulunacak adaylardan aşağıda belirtilen Belgeler aranır.

 • Eksiksiz olarak doldurulmuş, fotoğraflı ve imzalı Kayıt Formu,

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 • Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin hesap belgesi (hesap belgesi adayın ad ve soyadı ile TC kimlik numarasını içerecek şekilde düzenlenmelidir).

Yeni kayıt işlemleri başvuru süresi içerisinde http://spk.anadolu.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. Sınavlara sadece internet üzerinden başvuru imkânı bulunmaktadır. İnternet adresinde bulunan Kayıt Forumu’nun ilgili sayfalarındaki açıklamaların dikkatle okunarak işlem adımlarının yürütülmesine özen gösterilmelidir.

Bu formda TC kimlik numarası sorulmaktadır. TC kimlik numarası http://tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. TC vatandaşı olmayan adaylar TC kimlik numarası yerine pasaport numaralarını 11 hane oluncaya kadar sonuna sıfır (0) ekleyerek yazacaklardır.

Formda bulunan bilgi alanlarının doğru ve eksiksiz doldurulması zorunludur.

Form hatasız doldurulduktan sonra ilgili buton tıklanarak kaydın onaylanması gerekmektedir. Aday onay aşamasından önce girdiği bilgilerde değişiklik yapabilir. Ancak bir kez onaylama yapıldıktan sonra kaydı değiştirmek mümkün değildir. Adaylar Kayıt Forumu’nda belirttikleri adreste başvurudan sonra değişiklik yapamazlar.

Adres değişiklikleri ancak bir sonraki sınavın kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılabilir. Adayın adresinin değişmiş olması halinde, gerektiğinde adayla yapılan yazışmalarda evrakın kendine ulaşmasını temin adayın sorumluluğundadır.

Yapılacak sınavlara ilk kez başvurmuş olması nedeniyle henüz şifre almamış adayların; Kayıt Formuna, T.C. kimlik numaralarını ve kendi belirleyecekleri 5 haneli şifreyi yazarak kayıt yapmaları mümkündür. Aday tarafından belirlenen bu şifreler geçici olup başvuru süresince kullanılacaktır. Adaylar sınavdan bir ay önce sınav giriş yerlerinin açıklanması aşamasında http://spk.anadolu.edu.tr internet adresinde bulunan “Şifrenizi unuttunuzsa burasını tıklayınız” bölümüne girerek daimi şifrelerini internet üzerinden alabileceklerdir. Bu bölümde istenilen bilgilerin Kayıt Formunda yazılı olan bilgilerle aynı olması gerekmektedir. Aksi takdirde farklı bilgilerle doğru şifreye ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle Kayıt Formunun imzalı örneğinin fotokopisinin aday tarafından saklanmasında yarar bulunmaktadır.

Kayıt onaylandıktan sonra bilgisayardan alınan dökümün fotoğraf bölümüne, son altı ay içinde çekilmiş, başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte bir fotoğrafın yapıştırılması ve ilgili bölümünün imzalanması gerekmektedir. Aday sınav başvurusu sırasında dolduracağı Kayıt Formunda; lisans sınavı başvuru koşullarına uygun olduğunu, sınavlara katılma koşulları ile lisans belgesi alma koşullarını okuduğunu ve Kayıt Formunda verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan eder. Aday beyanının gerçek dışı olduğunun, sınava girme ve lisans belgesi alma koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde girdiği sınavların geçersiz sayılacağını ve 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmayacağını,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve yetkilendirdiği kurumun talep edeceği tüm bilgi ve belgeler ile tecrübe koşulu aranan sınavlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranılan tecrübe koşulunu lisans belgesi alma aşamasında kanıtlayan bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olduğunu, vermediği takdirde sonuçlarına katlanacağını, kabul ederek beyanını imzalayacaktır.

Sınavlara Daha Önce Katılmış Adaylar
Daha önce yapılmış olan lisanslama sınavlarında başarısız oldukları konulardan geçer not almak ve/veya not ortalamasını yükseltmek amacıyla yeniden sınava başvuracak adaylar, istedikleri konu veya konulardan tercih yaparak sınavlara Katılabileceklerdir.

!! Lisanslama sınavlarına daha önce katılmış olan adayların http://spk.anadolu.edu.tr internet adresinde yer alan Kayıt Formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Bu adayların başvurularında sadece aşağıda belirtilen belgeler aranır;

 • Kayıt Formunun onay sayfasının fotoğraflı ve imzalı dökümü (formun üzerinde fotoğraf yapıştırmak için yer ayrılmamış ise fotoğraf yapıştırılmayacaktır),
 • Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin adayın ad ve soyadı ile TC kimlik numarasının belirtildiği banka dekontu.

Bu adayların gerek daha önce katıldıkları sınav türüne devam etmeleri, gerek başka bir sınav türüne başvurmaları halinde, http://spk.anadolu.edu.tr internet adresindeki Kayıt Formunu eksiksiz olarak doldurarak kayıt yenilemeleri gerekmektedir.

Kayıt yenileme yapılırken T.C. kimlik numarası ve şifre girildikten sonra açılan ilk sayfada, sadece ilgili sınavın girilecek modüllerinin işaretli olması, diğer Modüllerdeki tüm işaretlerin kaldırılması gereklidir; varsa adres bilgilerindeki değişiklikler de bu aşamada yapılmalıdır. Yanlış girilen T.C. kimlik numaraları sistem tarafından yeni bir kayıt olarak algılanmaktadır. Bu nedenle T.C. kimlik numaralarının doğru ve eksiksiz olarak yazılması önem arz etmektedir.

Adaylar ilk kayıtta verdikleri adres bilgilerinde değişiklik olması durumunda bu değişiklikleri Kayıt Formunda yapabilirler. Ancak kayıt yenileme işlemleri sırasında adayın kimlik bilgilerinde değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır. Başvuru dönemi sona erdikten sonra aday tarafından belirlenen sınav merkezlerinde değişiklik yapılamaz.

Kayıt yenileme yapılırken, ”Kaydet” butonu tıklandıktan sonra "Seçtiğiniz Bölüm(ler) ve Dersler" başlığı altında adayın girmek istediği sınav türü veya türleri ile girilecek modüllerin listesi görülecektir. Buraya kadar olan bölümde herhangi bir hata yoksa "Yukarıdaki Koşullar Altında Kaydımı Kesinleştiriniz" butonu tıklanacaktır. Hata olması halinde "Vazgeçtim Kayıt Yenileme Penceresine Geri Dön" butonu tıklanarak işlemlerin baştan yapılması gerekmektedir. Formda yer alan bilgilerin doğruluğundan emin olan adayın “Yukarıdaki Koşullar Altında Kaydımı Kesinleştiriniz” butonunu tıklaması halinde formun yazıcıdan dökümü alınacaktır.

!! Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerli sayılacaktır.

!! Adayların, kimlik bilgilerinde meydana gelebilecek değişiklik ve düzeltmelerin yapılabilmesi için adayların değişiklik gerekçesini içeren ve belgeleyen evrakla birlikte Kılavuzun 5,3 Bölümünde yer alan adrese ancak kayıt başvuru dönemi içerisinde dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Yazıcıdan alınan bu forma, eğer formun üzerinde fotoğraf yapıştırmak için yer

Ayrılmış ise, son altı ay içinde çekilmiş, başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtacak

Nitelikte bir fotoğrafın yapıştırılması ve ilgili bölümün imzalanması gerekmektedir.

İmzalanan Kayıt Formunun, TC kimlik numarası ve adı-soyadının yazılı olduğu banka dekontu ile birlikte "Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (Sınav Hizmetleri) Yunus Emre Kampüsü 26470 Eskişehir" adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

SPK Lisans Türleri

Girilen sınav türlerine göre:

 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavında başarılı olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı,

 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının “Takas ve Operasyon İşlemleri” başlıklı bölümünden sınava girerek başarılı olanlar, Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı,

 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavında başarılı olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı,

 • Türev Araçlar Sınavında başarılı olanlar, Türev Araçlar Lisansı,

 • Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olanlar, “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı,

 • Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında başarılı olanlar, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı,

 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında başarılı olanlar Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı,

 • Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavında başarılı olanlar, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı,

 • Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olanlar, Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı, Alırlar.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin "Takas ve Operasyon Sorumlusu" olarak çalışabilirler.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip olanlar ise ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip olanlar Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansına konu alanda, ayrı bir lisans gerekmeksizin faaliyette bulunabilirler.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisanslama Sınav Konuları Nelerdir?

SPK Sınavı Genel Ekonomi.

 • Temel Kavramlar.

 • Arz ve Talep Analizi.

 • Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu.

 • Piyasa Türleri, Piyasaların işleyişi Mekanizması ve Etkileşimleri.

 • Kamu Bütçesi ve Bütçe Açıklarının Finansmanı.

 • Para ve Maliye Politikaları.

SPK Sınavı Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar.

 • Sermaye Piyasası Kanunu.

 • Sermaye Piyasası Kurulu Yönetmelikleri.

 • Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ eri.

 • Sermaye Piyasası Kurulu ilke Kararları.

 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı.

 • 32 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında KHK.

 • Kara Paranın Aklanmasına Yönelik Hukuki Düzenlemeler.

 • Bankalar Kanunu’nun Sermaye Piyasası ile İlgili Bölümleri.

 • Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birli i Statüsü.

 • Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği yelerinin Sermaye Piyasası

 • Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları.

 • Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birli i Disiplin Kuralları.

SPK Sınavı Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları.

 • Hisse Senetleri.

 • Tahviller, Değiştirilebilir Tahviller.

 • Varantlar.

 • Hazine Bonoları.

 • Gelir Ortaklı ı Senetleri.

 • Gelire Endeksli Senetler

 • Yatırım Fonu Katılma Belgeleri.

 • Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller.

 • Varlık Finansmanı Fonları, Varlı a Dayalı Menkul Kıymetler.

 • Banka Bonoları- Finansman Bonoları-Altın, Gümüş ve Platin Bonoları.

 • Depo Sertifikaları.

 • Vadeli işlem Sözleşmeleri.

SPK Sınavı Hisse Senedi Piyasaları.

 • Temel Kavramlar.

 • İMKB Hisse Senetleri Piyasasının işleyişi.

 • Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz ve İMKB’de işlem Görme.

 • Borsa Üyeleri ve Üye Temsilcileri.

 • Hisse Senetleri Piyasasında Pazarlar ve işlem Kuralları.

 • Hisse Senetleri Piyasasında Emir ve işlem Kuralları.

 • Hisse Senetleri Piyasasında Endeksler ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri.

 • Sermaye Artırımları ve Temettü demelerinde Baz/Referans Fiyatların Hesaplanması.

 • Kredili Menkul Kıymet işlemleri, Açı a Satış, Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme işlemleri.

 • Hisse Senedi Piyasasında İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyon.

SPK Sınavı Tahvil ve Bono Piyasaları.

 • Temel Kavramlar.

 • İMKB Tahvil ve Bono Piyasasının Pazarları ve işleyişi.

 • Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler

 • TCMB-Para

 • Politikası-AP ve Tahvil Piyasaları ile ilişkisi.

 • Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu İhracına ilişkin Mevzuat.

 • Kamu Borçlanma Gere inin Belirlenmesi.

 • Kamu Borçlanma Mekanizması, Borç Yönetimi ve İhale Prosedürü.

 • Kamu Borçlanmasının Mali Piyasalar ve Genel Ekonomi Üzerine Etkileri.

 • Borsa Dışı Tahvil ve Bono Piyasası.

 • İMKB Devlet İç Borçlanma Senetleri Endeksleri.

 • Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasaları ve işleyişi.

SPK Sınavı Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar

 • T.C Merkez Bankası Piyasaları.

 • Bankalar Arası Piyasalar.

 • Vadeli işlemler ve Opsiyon Borsası A.İŞ.

 • İstanbul Altın Borsası.

 • Tezgâh Üstü Piyasalar.

SPK Sınavı İlgili Vergi Mevzuatı.

 • Vergi Hukukuna ilişkin Temel Kavram ve Tanımlar.

 • Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi.

 • Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi.

 • Halka Açık Şirketlerde Vergilendirme Esasları.

 • Sermaye Piyasasını Teşvik Etmeye Yönelik Vergi Tedbirleri.

 • Gelirin Toplanması ve Beyanı.

 • Beyanname Verilmeyen Haller.

 • Vergi Tevkifatı.

 • Verginin ödenmesi.

 • Örtülü Sermaye – Örtülü Kazanç.

 • Damga Vergisi Kanununun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri.

 • Harçlar Kanununun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri.

 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi.

 • Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi.

 • Veraset ve İntikal Vergisi.

 • Vergi Suçları ve Cezaları.

SPK Sınavı Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz.

 • Faiz Kavramı ve Paranın Zaman De eri.

 • Endeks Kavramı ve Sermaye Piyasalarında Kullanılan Endeksler.

 • Mali Tabloların Düzenlenmesi.

 • Mali Tablolar ve Analiz Yöntemleri.

 • Şirket Değerleme Yöntemlerine ilişkin Temel Kavramlar.

 • Risk Kavramı ve Türleri.

 • Menkul Kıymet Değerlemesi.

 • Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel İlkeleri.

 • Sermaye Piyasasında Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve işleyişi.

 • Aracı Kurumlarda Belge ve Kayıt Düzeni.

 • İç Kontrol Sistemi.

SPK Sınavı Takas ve Operasyon işlemleri.

 • Takas ve Saklama işlemlerini Düzenleyen Mevzuat.

 • Takas bank Para Piyasası.

 • Hisse Senetleri Piyasası Takas ve Saklama işlemleri.

 • Hisse Senetleri Piyasası Temerrüt işlemleri.

 • Hisse Senetleri zerinde Bulunan Haklarla İlgili Yapılan işlemler.

 • Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi

 • Sabit Getirili Menkul Kıymetler Takas ve Saklama işlemleri.

 • Tahvil ve Bono Piyasası Temerrüt işlemleri.

 • Takas bank Elektronik Transfer Sistemi işlemleri.

 • Yabancı Yatırımcılar ve Saklama.

 • Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Takas işlemleri.

 • Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası Takas işlemleri.

 • Sermaye Artırımları ve Temettü demelerinde Baz/Referans Fiyatların Hesaplanması

 • Menkul Kıymetlerde Devir, Temlik, Zayi Olma, deme Yasa ı ve Zaman Aşımı.

 • Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetmeliği.

 • Kredili Menkul Kıymet, Açı a Satış ve Ödünç Menkul Kıymet işlemlerinin Takası

SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar?

 • Lise, 2 yıllık Yüksek Okul, Fakülte mezunu iseniz. SPK Temel Düzey Lisanslama sınavına girip. Bu sınavda Takas ve Operasyon işlemleri Modülünden ( Dersinden ) 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan aldığınızda Takas ve Operasyon Sorumlusu olarak görev yapabilirsiniz.

 • En az 2 yıllık ön lisans mezunu iseniz Temel Düzey lisansını aldığınızda 9 Modülden sınava girip geçme notu 100 puan üzerinden 60 puan alırsanız Ortalamanız 70 ise Aracı kurum şube müdürü olabilirsiniz.

 • Lise, 2 yıllık Yüksek Okul, Fakülte mezunu iseniz Temel Düzey lisansını aldığınızda 9 modülden sınava girip geçme notu100 puan üzerinden 60, ortalamanız 70 ise Aracı kurum irtibat sorumlusu olabilirsiniz.

 • Lise, 2 yıllık Yüksek Okul, Fakülte mezunu iseniz Temel Düzey lisanslama sınavına girip lisans için gereken modüllerin tamamından başarılı olmamasına rağmen Genel Ekonomi, Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili Mevzuat ve Etik Kurallar, Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları, Hisse Senetleri Piyasaları, Tahvil ve Bono Piyasaları, İlgili Vergi Mevzuatı Modüllerinden ( derslerinden) her birinden en az 100 puan üzerinden 60 ve yine bu modüllerin tamamının ortalaması en az 70 puan olması halinde Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı almaya hak kazanırlar. Müşteri
  Temsilciliği yapabilirler.

  Müşteri Temsilciliği Lisansı alanlar ek olarak Türev Araçlar Sınavının Türev Araçlar, Vadeli işlem Opsiyon Piyasalarının işleyişi Modüllerinden (derslerinden ) başarılı olurlarsa Türev Araçları Müşteri Temsilcisi olarak çalışabilirler.

 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olanlar, ayrı bir Lisans belgesi gerekmeksizin “Takas ve Operasyon Sorumlusu” ve Temel Düzey Müşteri Temsilcisi olarak çalışabilirler.