İcra Müdürlüğü Sınav süreci nasıl işler?

İcra müdürlüğü ve yardımcılığı sınavı iki aşamalıdır: Yazılı Sınav (ÖSYM yapar) + Sözlü sınav (Adalet Bakanlığı yapar)

İcra Müdürlüğü Sınavına Hangi bölüm mezunları girebilir?

– Hukuk fakültesi mezunları,  Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunları, Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü mezunları, Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı mezunlar

İcra Müdürlüğü Sınavı Giriş şartları

a) TC vatandaşı olmak

b) Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak

c) Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak

d) Görev yapmasına engel akıl hastalığı olmamak

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

g) Askerlikle ilgisi bulunmamak

h) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

İcra Müdürlüğü Sınav İçeriği ve Soru Sayısı (100 Soru)

1-      Genel Kültür-Yetenek Bilgisi Testi

a)      Türkçe (10 soru)

b)      Matematik (10 soru)

c)       Tarih (10 soru)

d)      Coğrafya (10 soru)

e)      Vatandaşlık (10 soru)

2-      Alan Bilgisi Testi

a)      Kıymetli Evrak Hukuku (10 soru)

b)      İcra ve İflas Kanunu, İcra ve İflas Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği (10 soru)

c)       Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu (10 soru)

d)      Tebligat Kanunu, Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (10 soru)

e)      Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği (10 soru)

İcra Müdürlüğü En Son Sınav Dağılımı :

50 GK –GY 50 ALAN SORUSU                       

50 GK-GY                           

TÜRKÇE 10 SORU

MATEMATİK 10 SORU                                   

TARİH 10 SORU                 

COĞRAFYA 10 SORU

VATANDAŞLIK 10 SORU                                

50 SORU ALAN                  

TÜRK BORÇLAR KANUNU 10 SORU

İCRA İFLAS KANUNU   

10 SORU(DENİZ İCRA 1 SORU )                          

MEVZUAT 10 SORU

TİCARET HUKUKU 10 SORU (KIYMETLİ EVRAK 3 ŞİRKETLER 3 TÜRK TİCARET KANUNU 4 SORU )

MEDENİ USUL HUKUKU 3-4 SORU                             

TEBLİGAT 3 SORU             

DAMGA VERGİSİ 3 SORU

NOT: ALAN BİLGİSİ SORU DAĞILIMI HER YIL FARKLILIK GÖSTERMEKTEDİR

NOT: ALAN BİLGİSİ SORU BAŞI PUANI 1.6 PUANDIR GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK 0.4 PUANDIR

GENEL KÜLÜTR GENEL YETENEK 20 PUAN ALAN 80 PUANDIR

!!!! – Sınavlar çoktan seçmeli (test) olarak yapılmaktadır.

– Sınavda yanlış doğruları etkilemez. (4 yanlış bir doğruyu götürmez)

İcra Müdürlüğü Sınavı Nerede Yapılıyor?

Sınav sadece Ankara’da yapılmaktadır. Türkiye’nin neresinden başvurulursa başvurulsun, her aday Ankara’da sınava girmek zorundadır.

İcra Müdürlüğü Sınavı Saati ve Süresi?

Sınav sabah 09.30’da başlar ve 2 saat boyunca adaylar toplam 100 soruya cevap verirler.