SPK Başvuru İşlemleri

Sınavlara ilk kez başvuruda bulunacak adaylardan aşağıda belirtilen Belgeler aranır.

  • Eksiksiz olarak doldurulmuş, fotoğraflı ve imzalı Kayıt Formu,

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  • Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin hesap belgesi (hesap belgesi adayın ad ve soyadı ile TC kimlik numarasını içerecek şekilde düzenlenmelidir).

Yeni kayıt işlemleri başvuru süresi içerisinde http://spk.anadolu.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. Sınavlara sadece internet üzerinden başvuru imkânı bulunmaktadır. İnternet adresinde bulunan Kayıt Forumu’nun ilgili sayfalarındaki açıklamaların dikkatle okunarak işlem adımlarının yürütülmesine özen gösterilmelidir.

Bu formda TC kimlik numarası sorulmaktadır. TC kimlik numarası http://tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. TC vatandaşı olmayan adaylar TC kimlik numarası yerine pasaport numaralarını 11 hane oluncaya kadar sonuna sıfır (0) ekleyerek yazacaklardır.

Formda bulunan bilgi alanlarının doğru ve eksiksiz doldurulması zorunludur.

Form hatasız doldurulduktan sonra ilgili buton tıklanarak kaydın onaylanması gerekmektedir. Aday onay aşamasından önce girdiği bilgilerde değişiklik yapabilir. Ancak bir kez onaylama yapıldıktan sonra kaydı değiştirmek mümkün değildir. Adaylar Kayıt Forumu’nda belirttikleri adreste başvurudan sonra değişiklik yapamazlar.

Adres değişiklikleri ancak bir sonraki sınavın kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılabilir. Adayın adresinin değişmiş olması halinde, gerektiğinde adayla yapılan yazışmalarda evrakın kendine ulaşmasını temin adayın sorumluluğundadır.

Yapılacak sınavlara ilk kez başvurmuş olması nedeniyle henüz şifre almamış adayların; Kayıt Formuna, T.C. kimlik numaralarını ve kendi belirleyecekleri 5 haneli şifreyi yazarak kayıt yapmaları mümkündür. Aday tarafından belirlenen bu şifreler geçici olup başvuru süresince kullanılacaktır. Adaylar sınavdan bir ay önce sınav giriş yerlerinin açıklanması aşamasında http://spk.anadolu.edu.tr internet adresinde bulunan “Şifrenizi unuttunuzsa burasını tıklayınız” bölümüne girerek daimi şifrelerini internet üzerinden alabileceklerdir. Bu bölümde istenilen bilgilerin Kayıt Formunda yazılı olan bilgilerle aynı olması gerekmektedir. Aksi takdirde farklı bilgilerle doğru şifreye ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle Kayıt Formunun imzalı örneğinin fotokopisinin aday tarafından saklanmasında yarar bulunmaktadır.

Kayıt onaylandıktan sonra bilgisayardan alınan dökümün fotoğraf bölümüne, son altı ay içinde çekilmiş, başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte bir fotoğrafın yapıştırılması ve ilgili bölümünün imzalanması gerekmektedir. Aday sınav başvurusu sırasında dolduracağı Kayıt Formunda; lisans sınavı başvuru koşullarına uygun olduğunu, sınavlara katılma koşulları ile lisans belgesi alma koşullarını okuduğunu ve Kayıt Formunda verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan eder. Aday beyanının gerçek dışı olduğunun, sınava girme ve lisans belgesi alma koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde girdiği sınavların geçersiz sayılacağını ve 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmayacağını,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve yetkilendirdiği kurumun talep edeceği tüm bilgi ve belgeler ile tecrübe koşulu aranan sınavlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranılan tecrübe koşulunu lisans belgesi alma aşamasında kanıtlayan bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olduğunu, vermediği takdirde sonuçlarına katlanacağını, kabul ederek beyanını imzalayacaktır.

Sınavlara Daha Önce Katılmış Adaylar
Daha önce yapılmış olan lisanslama sınavlarında başarısız oldukları konulardan geçer not almak ve/veya not ortalamasını yükseltmek amacıyla yeniden sınava başvuracak adaylar, istedikleri konu veya konulardan tercih yaparak sınavlara Katılabileceklerdir.

!! Lisanslama sınavlarına daha önce katılmış olan adayların http://spk.anadolu.edu.tr internet adresinde yer alan Kayıt Formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Bu adayların başvurularında sadece aşağıda belirtilen belgeler aranır;

  • Kayıt Formunun onay sayfasının fotoğraflı ve imzalı dökümü (formun üzerinde fotoğraf yapıştırmak için yer ayrılmamış ise fotoğraf yapıştırılmayacaktır),
  • Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin adayın ad ve soyadı ile TC kimlik numarasının belirtildiği banka dekontu.

Bu adayların gerek daha önce katıldıkları sınav türüne devam etmeleri, gerek başka bir sınav türüne başvurmaları halinde, http://spk.anadolu.edu.tr internet adresindeki Kayıt Formunu eksiksiz olarak doldurarak kayıt yenilemeleri gerekmektedir.

Kayıt yenileme yapılırken T.C. kimlik numarası ve şifre girildikten sonra açılan ilk sayfada, sadece ilgili sınavın girilecek modüllerinin işaretli olması, diğer Modüllerdeki tüm işaretlerin kaldırılması gereklidir; varsa adres bilgilerindeki değişiklikler de bu aşamada yapılmalıdır. Yanlış girilen T.C. kimlik numaraları sistem tarafından yeni bir kayıt olarak algılanmaktadır. Bu nedenle T.C. kimlik numaralarının doğru ve eksiksiz olarak yazılması önem arz etmektedir.

Adaylar ilk kayıtta verdikleri adres bilgilerinde değişiklik olması durumunda bu değişiklikleri Kayıt Formunda yapabilirler. Ancak kayıt yenileme işlemleri sırasında adayın kimlik bilgilerinde değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır. Başvuru dönemi sona erdikten sonra aday tarafından belirlenen sınav merkezlerinde değişiklik yapılamaz.

Kayıt yenileme yapılırken, ”Kaydet” butonu tıklandıktan sonra "Seçtiğiniz Bölüm(ler) ve Dersler" başlığı altında adayın girmek istediği sınav türü veya türleri ile girilecek modüllerin listesi görülecektir. Buraya kadar olan bölümde herhangi bir hata yoksa "Yukarıdaki Koşullar Altında Kaydımı Kesinleştiriniz" butonu tıklanacaktır. Hata olması halinde "Vazgeçtim Kayıt Yenileme Penceresine Geri Dön" butonu tıklanarak işlemlerin baştan yapılması gerekmektedir. Formda yer alan bilgilerin doğruluğundan emin olan adayın “Yukarıdaki Koşullar Altında Kaydımı Kesinleştiriniz” butonunu tıklaması halinde formun yazıcıdan dökümü alınacaktır.

!! Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerli sayılacaktır.

!! Adayların, kimlik bilgilerinde meydana gelebilecek değişiklik ve düzeltmelerin yapılabilmesi için adayların değişiklik gerekçesini içeren ve belgeleyen evrakla birlikte Kılavuzun 5,3 Bölümünde yer alan adrese ancak kayıt başvuru dönemi içerisinde dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Yazıcıdan alınan bu forma, eğer formun üzerinde fotoğraf yapıştırmak için yer

Ayrılmış ise, son altı ay içinde çekilmiş, başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtacak

Nitelikte bir fotoğrafın yapıştırılması ve ilgili bölümün imzalanması gerekmektedir.

İmzalanan Kayıt Formunun, TC kimlik numarası ve adı-soyadının yazılı olduğu banka dekontu ile birlikte "Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (Sınav Hizmetleri) Yunus Emre Kampüsü 26470 Eskişehir" adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi gerekmektedir.