GK-GY Kurs Programlarımız

KPSS Lisans sınavı 4 yıllık lisans düzeyinden mezun olup devlet kadrolarında memur olarak atanacakların tabi tutulduğu sınav türüdür. KPSS Lisans kurslarına mezun veya lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin 4. sınıfında okuyan kişiler katılmaktadır.