GK-GY Kurs Programı

Ülkemizde kamu kurumlarına kamu personeli seçmek amacıyla yapılan bu sınav KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) adıyla anılır. İlk olarak 17 Ekim 1999 tarihinde Devlet Memurları Sınavı (DMS) adı altında 12 Aralık 1999 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen sınav yıllar sonra bugün ki ismini ve halini almıştır.

"Genel Yetenek", "Genel Kültür", "Yabancı Dil", "Eğitim Bilimleri", "Hukuk", "İktisat", "İşletme", "Maliye", "Muhasebe", "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri", "Ekonometri", "İstatistik", "Kamu Yönetimi" ve "Uluslararası İlişkiler" sınavlarından oluşmaktadır. Müracaat edeceğiniz alana göre bu sınavlardan bir kısmına girmeniz gerekir. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları ise herkesin girmesi gereken sınav alanlarıdır.

KPSS NE ZAMAN YAPILIYOR?
KPSS önceleri Haziran ayının son hafta sonu veya Temmuz ayının ilk hafta sonu yapılmaktayken iki yıldır yapılan değişikliklerle birlikte KPSS B, KPSS A ve Eğitim Bilimleri sınavları Mayıs ayının ikinci veya üçüncü hafta sonu olurken ÖABT(Öğretmenlik Alan Bilgisi) sınavı Agustos ayının üçüncü haftası sonu yapılmaktadır.. ÖSYM tarafından yapılan sınavın başvuruları ise Mart ayı içinde olmaktadır. 2006 yılından itibaren ise KPSS/1 ve KPSS/2 şeklinde adayların öğrenim durumlarına göre iki ayrı sınav şeklinde yapılmaya başlanmıştır. KPSS/1 her yıl yapılmakta, KPSS/2 ise iki yılda bir yapılmaktadır.

KPSS’YE BAŞVURMA KOŞULLARI NELERDİR?
KPSS'ye ortaöğretim kurumlarından, önlisans programlarından ve lisans programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilmektedir. A Grubu, kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvurdukları tarihte, B Grubu kadrolar için ÖSYM'ye Tercih Formlarını teslim ettikleri tarihte adayların mezun durumda olmaları şarttır. A Grubu Kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların KPSS başvuru kılavuzunda veya ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekir. Koşullardan herhangi birine uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmamaktadırlar. Sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan adaylar, sınavın geçerlik süresi içinde mezun olacaklarını düşünüyorlarsa, sınava mezun olacakları düzeyde girmeleri gerekir. Sınava başvurulan tarihte mezun durumda olmadığı için öğrenim durumunu mezun olacağı düzeyin altındaki düzeyde işaretleyen adaylar, sınav tarihinden önce mezun olmuşlarsa, mezun oldukları tarihin, sınava başvurunun bitiş tarihi ile sınav tarihinin bir gün öncesi arasında mezun olduğunu gösteren bir belgeyi ÖSYM'ye mutlaka göndermeli veya bizzat götürmelidirler. Bu adaylar, sadece Ankara'da sınava alınabilir. Sınav tarihinden önce mezun olmuş adayların, bir alt öğrenim düzeyinde sınava girmemeleri gerekir ve girmiş olsalar bile bu sonuca göre atama yapılmaz.

KİMLER KPSS’YE GİREBİLİR?
Ortaöğretim mezunları; KPSS/2 sınavına girmektedirler. Ön lisans; KPSS/2 sınavına girmektedirler. Lisans; KPSS/1 sınavına girmektedirler. Programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar girebilmektedir. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar, başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yaparlar. KPSS sonuçları ise sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir.

KPSS-B NEDİR? KPSS-B İLE HANGİ KADROLARA ATANILIYOR?
KPSS-A kadrolar dışındaki mühendislik, teknikerlik, teknisyenlik, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B grubu kadrolarda yer almaktadır.

Bu kadrolara atanmak için ÖSYM tarafından yapılan KPSS’ye çift yıllarda (2016, 2018..)girerek uygun puan alınır, kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan uygun olanları tercih edilir. ÖSYM’nin B Grubu Kadrolar için yapacağı yerleştirmelerde ayrıca bir giriş sınavı veya sözlü sınav yapılmamaktadır. Atama için aranan genel şartlar şu şekildedir:

  • KPSS 3 puan türünde yeterli puanı almış olmak.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirtilen genel şartları taşımak.

  • Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

  • Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak.

  • Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

  • Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

KPSS-B için gereken P3 puan türü sadece çift yıllarda yapılan KPSS sınavında alınmaktadır.Alınan puanla genelde 4 tane atama dönemi görülebilmektedir. KPSS-B grubu P3 puan türü için cumartesi sabah oturumuna girmek gerekmektedir. Bu oturuma Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu denilebilir ve aşağıdaki testler bulunur:

  • Genel Yetenek: Türkçe ve matematik testlerinden oluşur. 30+30 toplam 60 soru yer alır.

  • Genel Kültür: Tarih, coğrafya ve vatandaşlık testlerinden oluşur. Soru dağılımı sırasıyla 30+18+12 şeklindedir ve toplam 60 soru yer alır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunun toplam süresi 120 dakikadır.