Hukuk – 30 Soru   İktisat – 30 Soru
Anayasa Hukuku: 3 soru   Mikro iktisat : 9 soru
İdare Hukuku : 5 soru   Makro iktisat : 8 soru
Medeni Hukuk : 5 soru   Para ve Banka : 3 soru
Borçlar Hukuku : 4 soru   İktisadi Düşünceler Tarihi : 1 soru
Ceza Hukuku : 4 soru   Türkiye Ekonomisi : 3 soru
Ticaret Hukuku : 5 soru   Büyüme ve Kalkınma : 3 soru
İcra İflas Hukuku : 4 soru   Uluslararası iktisat : 3 soru
         
Maliye – 30 Soru  
Muhasebe – 30 Soru
 
Maliye Teorisi : 3 soru  
Genel Muhasebe
65%
Kamu Gelirleri : 5 soru  
Mali Tablolar Analizi
15%
Kamu Harcamaları : 4 soru  
Ticari Aritmetik
10%
Borçlanma : 4 soru  
İhtisas Muhasebesi
10%
Bütçe : 4 soru      
Maliye Politikası : 5 soru      
Vergi Hukuku : 5 soru      
         
İşletme – 30 Soru  
Çeko
 
      İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 55%
Temel Kavramlar
10%   Çalışma Ekonomisi 30%
İşletme Yönetimi
25%   Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi 15%
Üretim Yönetimi
25%      
Pazarlama Yönetimi
20%      
Finansal Yönetim
20%      
         
         
İstatistik
 
Ekonometri
 
Olasılık ve Stokastik Süreçler
15%   Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler 10%
Matematiksel İstatistik 15%   Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatiksel Olarak Değerlendirilmesi, Hipotez Testleri, Güven Aralığı 10%
Yöneylem Araştırması 5%   İkili Değişkenler, İkili Açıklayıcı ve İkili Bağımlı Değişkenler 10%
Çok Değişkenli Analizler 10%   Öngörü 5%
Parametrik Olmayan Testler 5%   Kısmi Regresyon ve Korelasyon 5%
Uygulamalı İstatistik 15%   Otokorelasyon 10%
Zaman Serileri 5%   Farklı Yayılım 10%
Deney Tasarımı ve Varyans Analizi 10%   Çoklu Doğrusal Bağlantı 5%
Örnekleme 10%   Model Tanımlama ve Hataları 10%
Regresyon Analizi 10%   Eşanlı Denklem Sistemleri 10%
      Zaman Serisi Modellemesi 10%
      Dinamik Ekonometri, Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresif Modeller 5%
         
Kamu Yönetimi
 
Uluslararası İlişkiler
 
Siyaset Bilimi 15%  
Uluslararası İlişkiler Teorisi %20
20%
Anayasa 15%  
Uluslararası Hukuk %25
25%
Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası 20%  
Siyasi Tarih %15
15%
Yönetim Hukuku 20%  
Uluslararası Güncel Sorunlar %15
15%
Kentleşme ve Çevre Sorunları 15%  
Uluslararası Örgütler %10
10%
Sosyoloji 5%  
Türk Dış Politikası %15
15%
Türk Siyasi Hayatı 10%